Κεντρικό Μενού

Θεσμό ετήσιων βραβείων από τον Εκπαιδευτικό Όμιλος Κύπρου

Την καθιέρωση ετήσιων βραβείων, με το σκεπτικό απόδοσης δημόσιας τιμής, επαίνου και αναγνώρισης σε πρόσωπα ή θεσμούς οι οποίοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτο έργο και συνεισφορά στην παιδεία, αποφάσισε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ).

Αναφορικά με τις παραμέτρους υλοποίησης ο ΕΟΚ προτείνει τα ακόλουθα:

α) Σύσταση Επιτροπής Βραβείων ΕΟΚ, η οποία θα ασχολείται με την υποβολή υποψηφίων και την τελική σύνταξη του καταλόγου βραβευθέντων.

β) Τα βραβεία μπορούν να απονέμονται σε ετήσια βάση ή και σε διετή, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

γ) Καθιερώνεται ειδικό δίπλωμα και έπαθλο για τους βραβευμένους.

δ) Η απονομή γίνεται σε τιμητική εκδήλωση, η οποία οργανώνεται αποκλειστικά για το εν λόγω γεγονός.

ε) Για τον κάθε βραβευμένο, η επιτροπή βραβείων ΕΟΚ συντάσσει σκεπτικό βράβευσης το οποίο και ανακοινώνεται κατά την εκδήλωση.

στ) Για τους εκάστοτε βραβευμένους αφιερώνεται ένα Δελτίο του Ομίλου.

η) Το ίδιο βραβείο μπορεί να επιδοθεί σε δύο η περισσότερα πρόσωπα.

Επιπρόσθετα  η ΕΟΚ προτείνει  ως θεματικές περιοχές και πεδία βράβευσης τα ακόλουθα:

α) Συγγραφικό έργο

β) Ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις

γ) Καταξίωση θεσμικών ρόλων και αξιωμάτων

δ) Γράμματα και τέχνες

ε) Διακρίσεις και βραβεύσεις από φορείς στο εξωτερικό

στ) Ιδρύματα, περιοδικά, εκδοτικοί οίκοι, συμβούλια

Με την έγκριση και θεσμοθέτηση των βραβείων του ΕΟΚ θα συνταχθεί λεπτομερές καταστατικό για τη λειτουργία του θεσμού, εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

Ποιος είναι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ) ιδρύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1995. Η ιδρυτική συνέλευση έγινε με πρωτοβουλία του Χρήστου Θεοφιλίδη που τότε εργαζόταν ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στην ιστορική αίθουσα τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου, και σ’ αυτήν πήραν μέρος ογδονταπέντε εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ιδρυτική συνέλευση ενέκρινε το καταστατικό του ΕΟΚ και εξέλεξε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου:

Χρήστος Θεοφιλίδης (Πρόεδρος)
Μηνάς Γαβριήλ (Αντιπρόεδρος)
Μαίρη Κουτσελίνη (Γραμματέας)
Αλέξανδρος Χριστοφόρου (Ταμίας)
Μαρία Οικονομίδου
Θεόδωρος Στυλιανού
Χρίστος Κολιός (Μέλη)

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου ιδρύθηκε για να υπηρετήσει τους παρακάτω σκοπούς:

να προωθήσει εκπαιδευτική πολιτική η οποία να αναδεικνύει την ελληνική και χριστιανική φυσιογνωμία της Κύπρου και να διασφαλίζει τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά της
να συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών προσανατολισμών της Κύπρου
να παρακολουθεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου
να μελετήσει με συστηματικό τρόπο προβλήματα της εκπαίδευσης της Κύπρου και να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους
να συμβάλει στην προαγωγή της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου και, γενικότερα, της ελληνικής παιδείας σε συνεργασία με ανάλογους οργανισμούς τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες
να καλλιεργήσει αγωνιστικό πνεύμα το οποίο εξασφαλίζει την ελευθερία της Κύπρου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ’ ολόκληρο τον κόσμο.


Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

19 + 19 =