Κεντρικό Μενού

Ισότιμα τα Μεταπτυχιακά του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών με των ελληνικών ΑΕΙ

Τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών  Γεωπονικών Σπουδών, είναι ισότιμα προς τα Μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ

Αυτό προβλέπει  διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” (άρθρο 46) .

Η ρύθμιση έχει ως εξής:

Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α’ 80).


Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

4 + 3 =